การบำรุงดูแลรักษา(สำหรับผู้ที่มีเวลา)

หมั่นตรวจดูระดับน้ำกลั่น อย่าให้ต่ำกว่าระดับ LOWER LEVEL
เพราะอายุการใช้งานจะสั้น (ห้ามเติมน้ำกรดโดยเด็ดขาด)
ขันขั้วแบตเตอรี่ให้แน่น เพื่อกระแสไฟเดินได้ดี สะดวก
ทำความสะอาดที่ติดตามขั้วแบตเตอรี่และพื้นผิว อันเกิดจากการใช้งาน
ตรวจสภาพภายนอก ให้ยึดแน่นบนแท่นวาง

การถอดและการติดตั้ง(สำหรับตัวแทนร้านค้า)

ปิดสวิทซ์อุปกรณ์ใช้ไฟทุกจุด
ถอดขั้วลบ (-) ก่อนเสมอแล้วจึงถอดขั้วบวก (+) ต่อไป
ถอดชุดเหล็กรัดแบตเตอรี่เพื่อนำแบตเตอรี่ออก
ระวังอย่าให้เครื่องมือถูกขั้วทั้งสอง และยกแบตเตอรี่ออก
ระวังน้ำกรดหก
การติดตั้ง ให้ใส่ชุดเหล็กรัดแบตเตอรี่ก่อน
ขันยึดให้แน่นหลังจากได้ทดสอบแบตเตอรี่แล้ว
ใส่ขั้วบวก (+) ก่อนเสมอแล้วจึงใส่ขั้วลบ (-) ต่อไป

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแบตเตอรี่

1. ป้องกันการระเบิดและลัดวงจร
2. ก่อนทำการอัดไฟ จะต้องเดินเครื่องยนต์
3. ให้ปลดเครื่องอัดไฟ ก่อนทุกครั้ง
เมื่อจะทำการตรวจวัดไฟแบตเตอรี่
4. ล้างมือด้วยน้ำให้สะอาดทุกครั้ง
หลังจากถอด หรือติดตั้งแบตเตอรี่
:: วิธีการถอดและติดตั้งแบตเตอรี่
1. การถอด ให้ถอดขั้ว (-) ลบ ออกก่อนทุกครั้ง
2. การติดตั้ง ให้ใส่ขั้ว (+) บวก ก่อนทุกครั้ง

การพ่วงต่อแบตเตอรี่ (ด้วยสายพ่วง)

1. การต่อสายไฟเข้า (ดูรูป)
1.1 ต่อขั้ว (+) บวก ตามหมายเลข (1) และ (2)
1.2 ต่อขั้ว (-) ลบ ไปยังเสื้อสูบรถยนต์
ตามหมายเลข (3) และ (4)
2. การถอดสายไฟออก (ดูรูป)
2.1 ถอดขั้ว (-) ลบ ตามหมายเลข (1) และ (2)
2.2 ถอดขั้ว (+) บวก ตามหมายเลข (3) และ (4)

การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ให้ถูกวิธีจะช่วยให้เราใช้งานแบตเตอรี่ได้คุ้มค่าที่สุด ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่รถยนต์ี่เสมอ อย่าให้มีรอยแตกร้าว เพราะจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ไม่เก็บประจุไฟฟ้า
2. ดูแลขั้วแบตเตอรี่ให้สะอาดเสมอ ถ้ามีคราบเกลือเกิดขึ้น ให้ทำความสะอาด ง่ายที่สุดคือใช้น้ำร้อนราด
3. ตรวจสภาพของระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่รถยนต์ทุกๆ 1 สัปดาห์
4. ตรวจเช็กระบบไฟชาร์จของอัลเตอร์เนเตอร์ ว่าระบบไฟชาร์จต่ำหรือสูงไป ถ้าต่ำไป จะมีผลทำให้กำลังไฟไม่พอใช้ในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ หรือถ้าสูงไปจะทำให้ น้ำกรดและน้ำกลั่นอยู่ภายในระเหยเร็วหรือเดือดเร็วได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน
5. ช่วงที่มีอากาศหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ ประสิทธิภาพการแพร่กระจาย ของน้ำกรด และน้ำกลั่นจะด้อยลงเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟมากๆ ขณะอากาศเย็น
6. ควรศึกษาถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่รถยนต์และไดชาร์จ เพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี
7. ควรเติมน้ำกลั่นให้ได้ตามระดับที่กำหนด ไม่ควรเติมต่ำหรือสูงเกินไป

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่

บางครั้ง หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เพิ่ม แบตเตอรรถยนต์ี่ก็ควรถูกปรับเปลี่ยนความจุให้มีมากขึ้นด้วย
ซึ่งหากมีการติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ในยานพาหนะ ควรปฏิบัติดังนี้

1. สังเกตว่าแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ ซึ่งจะใช้ติดรถ อยู่ในสภาพไฟเต็ม
2. ควรบันทึกวันที่เริ่มใช้แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ ไว้เพื่อการตรวจสอบสภาพเป็นช่วงๆ
3. ยึดแบตเตอรี่รถยนต์และแท่นวางแบตเตอรี่รถยนต์ให้แน่น ไม่เคลื่อนไหว
4. ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์มีท่อยาวระบายอากาศ อย่าให้ท่อระบายอากาศถูกกดทับเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ระเบิดได้
5. ใส่ขั้วไฟก่อน (อาจเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบก็แล้วแต่ชนิดของรถ) ก่อนใส่
ควรขยายขั้วสวมให้โตกว่าขั้วแบตเตอรี่รถยนต์เล็กน้อย ห้ามตอกขั้วต่ออัดลงไปเพราะจะทำให้ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ี่ทรุดตัว
แบตเตอรี่อาจเสียหายได้
6. เมื่อต่อขั้วเรียบร้อย ทาขั้วด้วยจารบี หรือวาสลิน
7. ต่อขั้วดินเป็นอันดับสุดท้าย

จากนั้นก่อนสตาร์ทเครื่อง ก็ควรตรวจดูความถูกต้องในการต่อขั้วอีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์และตัวคุณเองครับ

-การต่อพ่วงแบตเตอรี่ฉุกเฉิน
บางครั้งแบตเตอรี่รถยนต์ของเรา หรือรถยนต์คันอื่นๆ เกิดการไฟหมด
อาจจะต้องมีการต่อพ่วงกัน เราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้การต่อพ่วงอย่าง
ถูกวิธีไว้บ้าง เริ่มจากจอดรถใกล้กันแต่อย่าให้สัมผัสกัน ใช้สายพ่วงที่ใหญ่ แต่ไม่ยาวเกินไป
จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ต่อขั้วบวก (+) ของสายพ่วงเส้นที่ 1 เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่รถยนต์ ลูกที่ไฟหมด
2. ต่อขั้วอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นที่ 1 เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่รถยนต์ลูกที่ดี
3. ต่อขั้วลบ (-) ของสายพ่วงเส้นที่ 2 เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่รถยนต์ลูกที่ดี
4. ต่อขั้วอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นที่ 2 เข้ากับโครงรถคันทีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมด
5. เมื่อสตาร์ทรถยนต์คันที่ไฟหมด ติดแล้ว จึงค่อยถอดสายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ทวนตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น

-การเก็บแบตเตอรี่รถยนต์อย่างถูกวิธี
การที่คุณจอดรถไว้โดยไม่ได้ใช้งานเกิน 2 สัปดาห์ จะมีผลกับแบตเตอรี่ของคุณแน่นอน
เพราะแบตเตอรี่รถยนต์จะมีการคายประจุไฟออกมาตลอดเวลา ถ้าไม่มีการชาร์จไฟเข้า
แผ่นธาตุภายในจะเสื่อมสภาพ ไม่สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้ควรเก็บรักษาแบตเตอรี่รถยนต์
เพื่อให้สามารถนำแบตเตอรี่กลับไปใช้งานได้อีก ตามวิธีดังนี้ คือ

– การเก็บแบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง (Dry Storage)
เป็นการเก็บแบตเตอรี่รถยนต์ไว้โดยไม่มีสารละลายอยู่ในแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเก็บแบตเตอรี่รถยนต์
ที่ผลิตออกมาจากโรงงานใหม่ๆ เมื่อต้องการจะใช้งานก็จะนำแบตเตอรี่ไปเติมสารละลายและประจุไฟฟ้าให้เต็ม
แต่สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้แล้วมีสารละลายอยู่ภายในแบตเตอรรถยนต์ี่ การเก็บให้ถอดแบตเตอรี่รถยนต์ออกจากรถ
นำไปชาร์จไฟให้เต็มแล้วเทน้ำยาทิ้ง ใช้น้ำกลั่นล้างแล้วเทคว่ำให้แห้ง
เมื่อต้องการจะใช้แบตเตอรี่รถยนต์ก็นำไปเติมน้ำยาและชาร์จไฟใหม่

– การเก็บแบตเตอรี่รถยนต์แบบเปียก (Wet Storage)
แบตเตอรี่รถยนต์ถึงแม้จะชาร์จไฟเต็มแล้ว ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะสามารถคายประจุไฟออกมาเอง
ดังนั้นการเก็บแบตเตอรี่รถยนต์ในขณะที่แบตเตอรี่ มีน้ำกรดอยู่ภายใน ควรนำไปประจุไฟทุกๆ 15 วัน
การเก็บแบตเตอรี่รถยนต์แบบนี้ถือว่าเป็นการจัดเก็บแบบชั่วคราว เพื่อลดปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ เสื่อมสภาพ
อย่าลืมเก็บแบตเตอรี่รถยนต์ให้ถูกวิธีนะครับ

-เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหญ่ แอมป์สูงดีหรือไม่

หากแบตเตอรี่หมดสภาพ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และแบตเตอรี่รถยนต์ลูกเดิมมีแอมป์ไม่สูงนัก
ก็ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ให้ลูกใหญ่ขึ้น แอมป์สูงขึ้น ด้วยราคาที่สูงกว่ากันเพียงไม่กี่ร้อยบาท
แต่จะทำให้รถยนต์ของคุณมีกำลังไฟฟ้าสำรองมากขึ้น กำลังไฟฟ้าแรงขึ้น
และทำให้ไดชาร์จทำงานหนักน้อยลง ทำให้ไม่พังง่าย ฉะนั้นเมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพหรือ
มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นควรคำนึงถึงคำถามที่ว่า “เปลี่ยนแบตเตอรีรถยนต์่ลูกใหญ่ แอมป์สูงดีไหม” นี้ด้วย
เพราะเสียเงินเพิ่มไม่กี่ร้อยบาท แต่ได้สิ่งที่คุ้มค่ากว่ากลับคืนมา

-ทำไมแบตเตอรี่รถยนต์หมด
หาก ไดชาร์จปกติ แบตเตอรี่ไม่เสื่อม และไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจนกินกระแสไฟฟ้ามากเกินไปแบตเตอรี่ รถยนต์ จะไม่มีการหมดนอกจากในเครื่องยนต์รอบเดินเบาไดชาร์จผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าการ ใช้อยู่มาก และจอดนิ่งนานหลายชั่วโมง แบตเตอรี่รถยนต์อาจหมดได้ ซึ่งไม่ค่อยพบปัญหานี้ในการใช้งานบนสภาพจราจรปกติ เพราะในการใช้รถยนต์ เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าจากหลายอุปกรณ์ เช่น เครื่องยนต์ แอร์ เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง ฯลฯ ก็จะมีไดชาร์จคอยส่งไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้คืนกลับเข้าไปสู่แบตเตอรรถยนต์ี่ อยู่ ตลอด หากแบตเตอรี่รถยนต์หมด เพราะไดชาร์จผิดปกติ คือผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ แต่แบตเตอรี่ ยังไม่หมดสภาพจะมีการดึงไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่รถยนต์ไปใช้เรื่อยๆ ก็แค่ซ่อมแซมระบบไดชาร์จให้เป็นปกติ ใช้เครื่องประจุแบตเตอรี่รถยนต์ให้เต็ม หรือทำให้เครื่องยนต์ติดแล้วให้ไดชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่รถยนต์ก็ สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

หลัง จอดรถยนต์ไว้ ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์หมดหรือกระแสไฟฟ้าอ่อนลงมากจนไดสตาร์ตหมุนเครื่องยนต์ไม่ ไหว ขณะที่ระบบไดชาร์จและเครื่องยนต์ปกติ แสดงว่าแบตเตอรี่รถยนต์หมดสภาพ ก็ถึงคราวจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กันแล้วคราวนี้

การ ดูแล รักษาแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์ให้ใช้งานได้นานนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณตรวจเช็กระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่รถยนต์ทุกสัปดาห์ โดยเติมน้ำกลั่นให้ปริมาณได้ระดับอยู่เสมอ หากถ้าแบตเตอรี่ของคุณเป็นแบบที่มีผิวด้านข้างใส ก็สามารถส่องดูจากด้านข้างแบตเตอรี่ได้ แต่ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เป็นแบบผิวทึบ หรือมองจากทางด้านข้างของแบตเตอรี่ไม่สะดวก ก็ให้เติมน้ำกลั่นให้ท่วมแถบแผ่นธาตุไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ไม่ควรใช้น้ำกรองหรือใช้น้ำที่ไม่ใช่น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่รถยนต์โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานสั้นลง

-ขั้นตอนการทำความสะอาดแบตเตอรี่รถยนต์
ฟอง ก๊าชที่เกิดจากแบตเตอรี่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขี้เกลือที่ขั้ว แบตเตอรี่และสายไฟได้ แต่วิธีทำความสะอาดแบตเตอรี่รถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นแรก ใช้แปรงลวดปัดทำความสะอาดด้านบนของแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อขจัดคราบสกปรกในเบื้องต้นก่อน
ขั้นที่สอง ใช้แปรงลวดจุ่มโซเดี่ยมคาร์บอเนต หรือโซดาผง ผสมน้ำ ปัดเพื่อทำความสะอาดแบตเตอรี่รถยนต์
ขั้นที่สาม ล้างโซเดี่ยมคาร์บอเนตออกด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ลูกยางดูดน้ำออกให้หมด
ขั้น ที่สี่ ถอดสายแบตเตอรี่ออกรถยนต์ (ถอดขั้วลบออกก่อน และเมื่อประกอบกลับคืน ให้ใส่ขั้วบวกก่อน เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ) จากนั้นเช็ดเพื่อเอาคราบน้ำมันและจาระบีออก

-แบตเตอรี่รถยนต์หมดเพราะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้
การ เปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้หลังดับเครื่องยนต์ ไม่มีผลกับเครื่องยนต์แต่อย่างใด แต่แบตเตอรี่รถยนต์จะถูกดึงกระแสไฟฟ้าไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการประจุไฟเข้าแบตเตอรี่จากไดชาร์จเหมือนกับช่วงเวลาที่ติดเครื่อง ยนต์ ทำให้กระแสไฟฟ้าหมดหรือเหลือน้อยจนไม่เพียงพอสำหรับการสตาร์ตเครื่องยนต์ หากรู้ตัวว่าลืมปิดไฟหน้า เมื่อจอดรถยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน ไม่ควรรีบสตาร์ตเครื่องยนต์ทันที ควรปิดไฟแล้วรอให้แบตเตอรี่รถยนต์เก็บประจุ ประมาณ 5-10 นาที แล้วจึงทดลองสตาร์ต ถ้าสตาร์ต 2-3 ครั้งแล้วเครื่องยนต์ยังไม่ติด ไม่ควรพยายามสตาร์ตต่อ ที่สำคัญ ไม่ควรบิดกุญแจค้างไว้นานเกินไปในช่วงที่สตาร์ต เพราะอาจ ทำให้ไดสตาร์ตเสียหายได้

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ที่สำคัญ ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้าสำรอง เมื่อเครื่องยนต์ถูกใช้งาน จะมีการประจุไฟฟ้าเข้า-ออก หมุนเวียนสู่แบตเตอรีรถยนต์่อยู่ตลอดเวลา โดยมีคัตเอาต์ทำหน้าที่ตัดประจุเมื่อไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี่ และต่อการประจุเมื่อไฟฟ้าในแบตเตอรี่พร่องลง ปกติแล้ว แบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1.5-2.5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ซึ่งในปัจจุบันมีแบตเตอรี่รถยนต์แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย และแบตเตอรี่แบบแห้ง ซึ่งสะดวกต่อการดูแล มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานมากกว่าแบบทั่วไป 3-6 เท่า หรือ 5-10 ปี แต่ก็มีราคาที่สูงกว่าเช่นกัน

-เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่
1. ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย
2. ไฟหน้าไม่สว่าง
3. ตอนเช้าสตาร์ทติดยาก
4. ใช้งานมานานกว่า 1.5 – 2 ปี
5. กระจกไฟฟ้าอืด

-ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีกำลังไฟมากขึ้น
ถ้ารถยนต์ของคุณต้องใช้กำลังไฟ เพื่อทำหน้าที่หลายอย่าง
1. เครื่องมือสื่อสาร
2. เปิดแอร์เป็นเวลานานๆ
3. ใช้รถทั้งกลางวัน-กลางคืน
4. มีการเพิ่มปริมาณไฟส่องสว่าง และติดเครื่องเสียงเพิ่ม
5. ใช้รถน้อย หรือใช้รถเฉพาะวันหยุด
6. ใช้รถเฉพาะกลางคืนและเปิดไฟส่องสว่างเป็นเวลานานๆ

ข้อควรจำ
1. หมั่นตรวจดูระดับน้ำกลั่นอย่าให้ต่ำกว่าจุด LOWER LEVEL
2. ขันขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ให้แน่น เพื่อให้กระแสไฟเดินสะดวก
3. ทำความสะอาดคราบสกปรก ที่ติดตามขั้วแบตเตอรี่ และพื้นผิวให้สะอาด

ต้นฉบับจาก น.พ. วุฒิกร เจริญลาภраскрутка сайтапрограмма взломать вконтакте скачать бесплатноаксессуары для macbook pro 13быстрые деньги займ на карту онлайнhigh class prostitutiongirl escort servicelefkosa meritEmpire casinoотдых в европе в маетанзания национальный парк тарангирефитнес клуб на шипиловскойбыстрый займ онлайн переводомденьги в долг во владикавказемагазин посудысрочные займы в воронежебыстрый займ через систему контакт онлайнпрививки в танзанию дл¤ въездазаповедник нгоро нгоротур тайланд майбыстрый займ по интернетуденьги в долг срочно тольяттичугунные сковороды грильшри ланка туры цены 2015 пегасальтеза туроператорпродвижение юридической компанииузнать позиции сайтабатареи отопления ценаполотенцесушитель москварадиаторы отопления биметаллическиеэтапы продвижения сайтаэлитная сантехника ценыпоисковое продвижение яндекстанзани¤ туроператордайвинг тайланде